Špecializujeme sa na vypratávanie kancelárií a nebytových priestorov. Zaisťujeme kompletnú službu pre Vašu firmu.


demontáž nábytku

vynesenie nákladu

dopravu a vykládku na mieste dohodnutom s objednávateľom

na požiadanie aj upratovacie služby

sťahovanie potrebného nábytku na iné miesto