• Cena sa určuje podľa dostupnosti miesta, poschodia, možnosti použitia výťahov, množstva a druhu likvidovaných vecí.
  • Obyvatelia Bratislavy s trvalých pobytom na zberných dvoroch môžu odovzdať objemný odpad bezplatne. Poplatok je za stavebný odpad a suť.
  • Na skládke a v spaľovni sa účtuje poplatok podľa váhy
Odvoz starého nábytku a nepotrebných vecí vozidlo s vodičom, nakladanie a vykladanie svojpomocne, nepočítame km v meste ani pristavenie vozidla 30,- Eur/hod
Odvoz starého nábytku a nepotrebných vecí vozidlo s pracovníkmi, objem likvidovaných veci do 8m3 80,- Eur
Odvoz starého nábytku a nepotrebných vecí Vozidlo s pracovníkmi, objem likvidovaných vecí do 16m3 – 1 vozidlo 160,- Eur
Odvoz starého nábytku a nepotrebných vecí Bratislava a okolie / príplatok jednorazovo ku konečnej cene 15,- Eur
Nakladanie bez výťahu príplatok k cene za 1 vozidlo 20,- Eur

*Ceny sú orientačné. Výpočet sa robí podľa prístupu, výťahov, rozsahu a obtiažnosti prác.