Potrebujete odviezť starý nábytok, pretože ste si kúpili nový? V tom prípade Vám s tým pomôžeme! Stačí nahlásiť množstvo vecí na likvidáciu, aby sme si pripravili najvhodnejšiu techniku a vybavenie a môžeme sa pustiť do práce.


demontáž, naloženie, odvoz a likvidácia starého nábytku z domácnosti

odvoz a likvidácia nábytku už od 1 ks

odvoz starého nábytku a dovoz nového nábytku aj s vynáškou

roztriedenie objemného odpadu na zbernom dvore

vypratávame aj ťažký nábytok a klavíre