Nakoľko chceme vyhovieť našim zákazníkom ponúkame aj vozidlo na prenájom spolu s vodičom.


vynesenie z domu alebo bytu si zabezpečíte svojpomocne

vykládku na zbernom dvore si zabezpečíte svojpomocne

platíte za prenájom vozidla s vodičom na odvoz na zberný dvor v hod.sadzbe