Vykonávame sťahovanie bytov a domácností, kancelárií, nebytových priestorov a klavírov.

Komplexnejšie informácie o tejto službe nájdete na našej web stránke www.mensiestahovanie.sk.