Pred predajom alebo rekonštrukciou nehnuteľnosti sa snažíme klientom uľahčiť túto situáciu a o všetko sa spoľahlivo postaráme.


nábytok demontujeme a naložíme do vozidla

zabezpečíme odvoz na skládku, spaľovne alebo zberný dvor

presťahujeme potrebné veci na vami určené miesto

pri rekonštrukcii nehnuteľnosti dovezieme stavebný materiál

roztriedime objemný odpad na zbernom dvore

nabalíme drobnejší odpad do vriec

vypratávame aj ťažký nábytok a klavíre